Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

nalezycie
8259 5f38 390
nalezycie
8183 0dd9 390
płoną serca.
Reposted bypanatomagolek22
nalezycie
Znalazlem ją na brzegu psychicznych  załamań siedziała dyskretnie jakby chciała wykrzyczeć mi swoją ciszę niema zmarznięta i samotna do dziś nie potrafię uwierzyć że była to moja dusza
— cisza
Reposted fromzenibyja zenibyja
nalezycie
Potrafię kochać Cię, jak nigdy nikt,
A później ubrać się i wyjść, i nic
— nie odzywać się i pić .
Reposted fromzenibyja zenibyja
nalezycie
1288 6759 390
Reposted fromzenibyja zenibyja

December 11 2014

nalezycie
2230 f46c 390
Reposted fromzenibyja zenibyja

December 08 2014

nalezycie
8419 eb18 390

November 20 2014

nalezycie
6573 78f6 390
Reposted byxzxzxzjethraleksandrablablablablapsychojunkie
nalezycie
Reposted bybonitas bonitas
nalezycie
nalezycie
5489 8e55 390
nalezycie
4458 47c4 390
Reposted byallay allay
nalezycie
Reposted byiwillkillmyselfallaytruskawkowepolelisiazupa
nalezycie
Reposted fromzenibyja zenibyja
nalezycie
4139 0554 390
Reposted fromzenibyja zenibyja
nalezycie
Reposted byprzerwanarumianekiwillkillmyselfxzxzxzjethrablackheartgirlkateistruemoglismywszystkogive--me--lovelisiazupa

April 06 2014

nalezycie
nalezycie
Reposted bymonsieurdrocherielisiazupa

April 02 2014

nalezycie
nalezycie
Reposted byxzxzxzlisiazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl